Najbardziej znane pieśni polskiego średniowiecza

Muzyka krzyża i miecza W średniowieczu, muzyka rozwijała się prężnie. Dwory odwiedzali wędrowni trubadurzy, w miastach występowały różnorodne grupy artystyczne, z wież dało się słyszeć hejnały, uniwersytety nauczały muzyki wszystkich uczniów, a świątynie, budowane często z myślą o konkretnym dźwięku, wypełniały się religijną pieśnią. Rozwijała się rytmika, notacja muzyczna, muzyka organalna oraz wiele innych form. […]