Bezpieczeństwo i higiena pracy – kto musi się szkolić?

Jeżeli ktoś zaczyna pracę w nowym miejscu, to musi się nastawić na to, że będzie musiał przejść przez specjalistyczne szkolenie dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie obowiązują na konkretnym stanowisku. Do przeprowadzenia takiego szkolenia zobowiązany przepisami prawa jest każdy pracodawca, a niedopełnienie formalności może wiązać się z dotkliwymi karami. To, że pracodawca jest zobowiązany do organizacji szkoleń, nie oznacza oczywiście, że musi je prowadzić samodzielnie. Co ważne, aby ktoś mógł prowadzić szkolenia BHP, to musi posiadać do tego odpowiednie umiejętności poparte określonymi certyfikatami. Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy prowadzą niewielkie biznesy, nie zatrudnia u siebie specjalisty ds. BHP, tylko gdy zachodzi konieczność organizacji szkolenia dla nowego pracownika, korzysta z usług firmy zewnętrznej, której pracownicy mają systemy BHP w przysłowiowym małym palcu.

Przez jakie szkolenie BHP musi przejść każdy pracownik?

Wyróżnia się dwa rodzaje szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nowy pracownik powinien przejść przez szkolenie wstępne, podczas którego zostanie zapoznany z ogólnymi zasadami pracy na konkretnym stanowisku. Jeżeli pracownik z jakichś przyczyn odmówi uczestnictwa w szkoleniu, to pracodawca w świetle obowiązujących norm prawnych nie może takiej osoby zatrudnić. Jest jeszcze druga forma szkoleń BHP, a mianowicie szkolenia okresowe. Niezależnie od tego, czy szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy organizowane są dla nowych, czy dla obecnych pracowników, to zgodnie z obowiązującymi normami, muszą odbywać się w godzinach pracy.

Szkolenie ogólne i stanowiskowe

Każde wstępne szkolenie, które ma obowiązek zaliczyć nowy pracownik, składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, to tak zwana ogólna część szkolenia wstępnego, która powinna zawierać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, które zostały opisane w kodeksie pracy. Druga część, to szkolenie stanowiskowe. Jest ono już bardziej szczegółowe i dotyczy norm i procedur bhp obowiązujących na danym stanowisku pracy. Co istotne, szkolenie bhp przeznaczone jest nie tylko dla osób podejmujących zatrudnienie na danym stanowisku, lecz także dla praktykantów, jak również pracowników danego zakładu, którzy w wyniku kadrowych roszad zostali przeniesieni na inne stanowisko pracy. Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy są niezwykle ważne. Posiadając wiedzę zdobytą na szkoleniu, można w znacznej mierze ograniczyć wypadki, jakie zdarzają się podczas pracy.