Rodzaje i gatunki literackie.

Język polski w szkole, a kursy

Język Polski jest jednym z najbardziej wymagających przedmiotów w trakcie nauki szkolnej. Wielu uczniów zmaga się z problemami związanymi z nauką tego przedmiotu. Problemem dla uczniów jest zarówno gramatyka, bowiem jak wiemy język Polski Należy do najtrudniejszych języków na świecie, ale również tematy związane z literaturą. Chcielibyśmy pomóc wam zrozumieć jeden z aspektów tego przedmiotu, dlatego opiszemy dziś rodzaje i gatunki literackie. W języku polskim wyróżnić możemy trzy Rodzaje literackie są to liryka, epika i dramat. Opowiemy wam w jaki sposób rozróżnić te rodzaje oraz jakie gatunki literackie do nich należą.

Liryka

Liryka to rodzaj literacki do którego zaliczamy takie gatunki jak pieśń, hymn, Fraszka lub tren. W otworach tych podmiot liryczny przedstawia swoje przeżycia oraz refleksje. Są to utwory wierszowany, w których używa się języka poetyckiego.

Epika

Epika jest rodzajem literackim najbardziej przystępnym odbiorcy w. W jej skład wchodzą takie gatunki jak powieść, baśń, Nowela, opowiadanie lub pamiętnik. W otworach wypowiada się Narrator, który prezentuje nam świat przedstawiony. Treść zazwyczaj dotyczy określonych wydarzeń lub sytuacji. Bardzo często w treść utworu dostrzec możemy dialogi lub monologi bohaterów.

Dramat

Ostatnim rodzajem literackim jest dramat. To możemy wyróżnić takie gatunki jak komedia, tragedię oraz dramat właściwy. Utwory te wyróżniają się brakiem narratora. Bohaterowie przedstawiają się sami w swoim działaniu. Zazwyczaj utwory te podzielone są na akty oraz sceny. Możemy wyróżnić również tekst główny do którego zaliczamy wypowiedzi bohaterów oraz tekst poboczny czyli Didaskalia są to wskazówki dla reżysera.
Jest to krótka charakterystyka rodzajów literackich które wyróżnić możemy w języku polskim. Mamy nadzieję, że dzięki naszej charakterystyce dużo łatwiej będziecie mogli przydzielać utwory do poszczególnych rodzajów oraz gatunków literackich. Dzięki temu krótkiemu opisowi dużo łatwiej będziecie radzić sobie na zajęciach w szkole.