Podstawówka prywatna czy państwowa? Co wybrać?

Edukacja prywatna ma w Polsce cieszy się nieciekawą opinią. Zwykło się sądzić, że placówki niepubliczne to szkoły dla uczniów, którym nie chce się uczyć, a opłata za czesne sprawia, że otrzymują oni promocję z klasy do klasy. Ten wizerunek jednak powoli się zmienia i Polacy coraz chętniej wybierają prywatne podstawówki, które cechują się wysokim wskaźnikiem zdawalności egzaminów i świetnym wyposażeniem. Co zatem wybrać i czy doskonałe wyniki w nauce wynagradzają wysokie czesne w prywatnych placówkach? Spieszymy z odpowiedzią!

Szkoła podstawowa publiczna – ogólnodostępne i bezpłatne kształcenie
Publiczne podstawówki nadal stanowią pierwszy wybór rodziców zapisujących dzieci do szkół. Często decyduje o tym aspekt finansowy – edukacja w takiej szkole jest bezpłatna, uczniowie otrzymują też darmowe podręczniki. Placówki publiczne finansowane są przez organ prowadzący, czyli samorząd. Rodzic ponosi jedynie koszta wycieczek fakultatywnych czy wyżywienia. Z roku na rok poziom publicznych szkół podstawowych się podnosi, a w związku z licznymi dotacjami, obiekty wyposaża się w sprzęt komputerowy, interaktywne tablice czy nowoczesne boiska i hale sportowe. Nie każda szkoła podstawowa publiczna podlega rejonizacji – są spod niej wyjęte szkoły ponadpodstawowe. Oznacza to, ze nawet jeśli dziecko zamieszkuje w okręgu niejako „przypisanym” do danej placówki, nie ma w niej zagwarantowanego miejsca. Coraz więcej szkół podstawowych, chcąc osiągać jak najlepsze wskaźniki zdawalności egzaminów państwowych, decyduje się na wprowadzenie zasad rekrutacji bez uwzględnienia rejonizacji. O przyjęciu dziecka do takiej szkoły decydują wtedy oceny z wybranych przedmiotów, ocena z zachowania czy inne czynniki umożliwiające zdobycie dodatkowych punktów: osiągnięcia – w tym zawody sportowe czy wolontariat. Przy rekrutacji do klas I, zazwyczaj przyjmuje się odmienne reguły przyjęć, zdarza się, że dzieci poddane są egzaminom wstępnym.

CZYTAJ TAKŻE: Jak zachęcić dziecko do nauki?

Szkoła podstawowa prywatna – alternatywa dla publicznych placówek
Podstawową różnicą między szkołą prywatną a publiczną jest czesne. W szkole prywatnej należy je uiścić – zazwyczaj są to płatności comiesięczne, zdarza się jednak, że czesne opłacane jest raz na rok lub raz na semestr. Wysokość czesnego uzależniona jest od lokalizacji i rodzaju placówki, ale także od etapu edukacyjnego. Czesne może być wyższe w przypadku dzieci uczęszczających do klas IV – VIII, a niższe dla tych dopiero rozpoczynających przygodę z edukacją. Prywatne placówki mogą sobie również pozwolić na skompletowanie lepszej kadry, ponieważ to zarząd podejmuje decyzję o wysokości wynagrodzenia dla nauczycieli. Takie szkoły często oferują też zajęcia dodatkowe, które odbywają się bezpośrednio po lekcjach i nie wymagają od rodziców wożenia dzieci w inne miejsca. Trzeba jednak pamiętać, że opłata czesnego to nie jedyny koszt, z jakim trzeba się liczyć wybierając placówkę prywatną. Często rodzic musi też uiścić tzw. wpisowe czy zakupić mundurek. Opinie i rzeczowe porady odnośnie do wyboru najlepszych szkół prywatnych i publicznych dostarczy blog edukacyjny. Znajdą się na nim także wartościowe strony wspomagające kształcenie czy rankingi najlepszych placówek w danym województwie.